Ellen Timmer - juridische artikelen
33 keer gelezen

Wwft: voorstel tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft in consultatie

door ELLEN TIMMER (JURIDISCHE ART.) 20-03-2014 bron: Ellen Timmer - juridische artikelen Op 14 maart jl. is een internetconsultatie inzake het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 gestart. Onderdeel daarvan is een voorstel tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Onderstaand de toelichting: b. verduidelijking indicatoren ongebruikelijke … Lees verder » Ga naar blogsite