Cassatieblog
80 keer gelezen

Pensioentoezegging aan niet-werknemer ingevolge de Pensioen- en Spaarfondsenwet (oud) mogelijk

door KASPER JANSEN 18-03-2014 bron: Cassatieblog HR 14 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:625 Noch uit de bepalingen van de (tot 1 januari 2007 geldende) Pensioen- en Spaarfondsenwet, noch uit doel of strekking van deze wet volgt dat het doen van een (aanvullende) pensioentoezegging aan iemand die niet (meer) werknemer is, in strijd met deze wet en daarom ongeldig is. Het gaat in dit geding om de vraag of eiseres tot cassatie, als weduwe van een in 2003 overleden ondernemer, jegens zijn holdingvennoot » Ga naar blogsite