Cassatieblog
98 keer gelezen

Procesbevoegdheid beschermingsbewindvoerder ex art. 1:435 BW

door MIRELLA PELETIER 13-03-2014 bron: Cassatieblog HR 7 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:525 Antwoord op prejudiciële vragen over procespositie beschermingsbewindvoerder. Uitgangspunt is dat bewindvoerder in een procedure waarin de rechthebbende zelf gedagvaard is, als formele procespartij kan verschijnen. Indien de wederpartij van de rechthebbende bekend is met het bewind of had behoren te zijn, dient de bewindvoerder en niet de rechthebbende in rechte te worden betrokken. Rechtsmiddelen dienen evene » Ga naar blogsite