Cassatieblog
649 keer gelezen

Opvragen informatie door Belastingdienst voor een juiste belastingheffing in civiel kort geding niet in strijd met nemo tenetur-beginsel

door NICOLINE BERGMAN 22-07-2013 bron: Cassatieblog HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3640 In gevallen waarin van een belastingplichtige op grond van art. 47 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) informatie wordt verlangd met het oog op een juiste belastingheffing en deze belastingplichtige een beroep doet op het nemo-teneturbeginsel, kan de belastingplichtige onder last van een dwangsom worden veroordeeld al het materiaal te verschaffen dat van belang kan zijn voor een juiste belasti » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie