Stibbe Blog
198 keer gelezen

Betere bestuursrechtelijke rechtsvorming met een amicus curiae?

door REDACTIE STIBBE BLOG 11-03-2014 bron: Stibbe Blog In het bestuursrecht is de afgelopen maanden ervaring opgedaan met de behandeling van zaken met een rechtsvormend element door het inschakelen van een zogenaamde grote kamer en/of een advocaat-generaal. Een voorbeeld daarvan biedt de zaak waarin de vraag aan de orde was welke termijn nog redelijk is in het licht van artikel 6 EVRM voor de behandeling van een zaak in bezwaar, beroep en hoger beroep. Daarover bestond uiteenlopende rechtspraak. A » Ga naar blogsite