Stibbe Blog
103 keer gelezen

De rol van planschade bij het bepalen van de schadeloosstelling in het onteigeningsrecht

door REDACTIE STIBBE BLOG 11-03-2014 bron: Stibbe Blog Onteigening kan plaatsvinden ter uitvoering van een bestemmingsplan. Een typisch voorbeeld is de onteigening voor een verkeersbestemming die is vastgesteld voor de aanleg van een weg of ander infrastructureel werk. Indien de gronden waar de weg of het infrastructureel werk moet worden aangelegd in eigendom zijn van een derde, is het niet ongebruikelijk dat de overheid tot onteigening overgaat. Soms dienen daar waardevolle gronden of zaken voor te » Ga naar blogsite