Boek9
990 keer gelezen

Derdenbescherming en derdenwerking bij overdracht van industriële eigendom

door REDACTIE BOEK9 02-09-2013 bron: Boek9 IER 2013/4, nr. 37, p. 312-324, J.B. Spath: "Overdracht is niet in detail geregeld in de diverse wetten en verdragen betreffende rechten op voortbrengselen op de geest. Waar de specialis ontbreekt, valt men terug op het burgerlijke recht. Dit brengt mee dat ook voor overdracht van een octrooi voldaan moet zijn aan de eisen van art. 3:83 en 3:84 BW. Ook hier zijn dus overdraagbaarheid, een geldige titel, beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder » Ga naar blogsite