De Clercq
372 keer gelezen

Franchisegever moet het boetekleed aantrekken!

door JAN-WILLEM KOLENBRANDER 16-11-2016 bron: De Clercq Boetebedingen komen vaak voor in franchiseovereenkomsten. Het betreft een contractueel beding in een franchiseovereenkomst dat bepaalt dat er een geldboete verschuldigd is als één van partijen zijn verplichtingen uit hoofde van de franchiseovereenkomst niet deugdelijk nakomt. Vaak is afgesproken dat er een boete verschuldigd is voor elke dag dat een bepaalde verplichting niet wordt nagekomen. Zie ook deze eerdere blog over boetebedingen. Hela! H » Ga naar blogsite