Zandberg Bestuursrechtblog
155 keer gelezen

Belangrijke uitspraak over publicatie van ontwerpbesluiten

door REDACTIE ZANDBERG BESTUURSRECHTBLOG 29-08-2012 bron: Zandberg Bestuursrechtblog De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 15 augustus een uitspraak gedaan die interessant kan zijn voor de juridische beroepsgroep. De Raad van State is van oordeel dat uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat de kennisgeving dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt, niet uitsluitend via internet kan worden gepubliceerd. Die kennisgeving moet [...] » Ga naar blogsite