Cassatieblog
69 keer gelezen

Verval van pandrecht door executie en de kwalificatie “afgebouwd binnenschip”

door KASPER JANSEN 06-03-2014 bron: Cassatieblog HR 28 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:440 (Eiseres/KBC) (1) Indien een pandhouder het verpande goed verkoopt als beslaglegger zonder melding te maken van zijn pandrecht, geldt dat pandrecht als vervallen in de zin van art. 480 lid 1 Rv. Art. 3:248 lid 3 BW is op deze situatie niet van toepassing. (2) Voor het antwoord op de vraag of een te water gelaten casco van een schip voor de toepassing van art. 8:784 lid 1 BW moet worden aangemerkt als een i » Ga naar blogsite