Blog Gebiedsontwikkeling
46 keer gelezen

De Koninklijke weg naar een onteigeningstitel – aandachtspunten voor het minnelijk overleg

door REDACTIE BLOG GEBIEDSONTWIKKELING 08-02-2013 bron: Blog Gebiedsontwikkeling Bij gebiedsontwikkeling speelt onteigening een belangrijke rol. Sinds de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet beslist de Kroon in vrijwel alle gevallen op een verzoek tot aanwijzing ter onteigening. Een aantal verschillen tussen de diverse administratieve onteigeningsprocedures zijn echter in stand gebleven. Dit kan verwarrend zijn voor de bij onteigening betrokken partijen. Recentelijk heeft Rijkswaterstaat Corporate Dienst (CDR) de ver » Ga naar blogsite