Bijzonder strafrecht weblog
758 keer gelezen

Aanpassing BTW-richtlijn ter voorkoming van fraude

door REDACTIE BIJZONDER STRAFRECHT WEBLOG 02-09-2013 bron: Bijzonder strafrecht weblog Per 15 augustus is de BTW-richtlijn gewijzigd om BTW-fraude beter te kunnen voorkomen. Lidstaten mogen tijdelijk voor bepaalde categorieën goederen en diensten een verleggingsregeling toepassen. Gelet op de ernst van de BTW-fraude moet het de lidstaten worden toegestaan om, op tijdelijke basis, voor bepaalde categorieën van goederen en diensten, ook als deze cate­gorieën niet zijn opgenomen in artikel 199 van Richtlijn 2006/112/EG of het voorwerp » Ga naar blogsite