Cassatieblog
53 keer gelezen

Gezag van gewijsde in procedure tot wijziging alimentatie

door FEMKE RUITENBEEK-BART 22-05-2013 bron: Cassatieblog HR 17 mei 2013, LJN CA0356 Het oordeel van de rechter omtrent de vraag of de partneralimentatie moet komen te vervallen wegens wangedrag van de vrouw tijdens de verbreking van de relatie is niet vatbaar voor wijziging op de voet van art. 1:401 BW. Aan dit oordeel komt in een wijzigingsprocedure in beginsel gezag van gewijsde toe. Omdat het evenwel een niet-dragende beslissing betreft, heeft de beslissing in dit geval geen gezag van gewijsde (vgl. » Ga naar blogsite