Cassatieblog
26 keer gelezen

Vermindering begunstiging bij sommenverzekering taak executeur-testamentair

door MIRELLA PELETIER 22-05-2013 bron: Cassatieblog HR 17 mei 2013, LJN BZ3643 Tot de taak van de executeur kan behoren dat deze legaten vermindert teneinde andere schulden van de nalatenschap daaruit ten volle te kunnen voldoen (art. 4:120 BW). Dat geldt eveneens voor een door een sommenverzekeraar gedane uitkering (art. 4:126 lid 1 jo. 2, aanhef en sub b BW). Een vermindering van een legaat of uitkering als bedoeld in art. 4:126 lid 1 jo. 2, aanhef en sub b BW kan eveneens behoren tot de taak va » Ga naar blogsite