De Clercq
416 keer gelezen

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vereist een concrete toelichting op de bedrijfsbelangen van werkgever

door MARLOES NOORDAM 02-08-2016 bron: De Clercq Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt niet snel aangenomen dat een werkgever een zwaarwegend belang heeft bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Er moet sprake zijn van een werknemer die specifieke werkzaamheden verricht of in een specifieke functie werkzaam is. Per geval vergt dit een specifieke afweging en motivering. Dat het dus een zware toets betreft, kwam ook naar voren in een uitspraak va » Ga naar blogsite