Cassatieblog
991 keer gelezen

Onteigende kan verwachtingswaarde hebben, ook als het niet behoort tot een complex

door RUBEN WIEGERINK 20-02-2014 bron: Cassatieblog HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:326 (X/Provincie Zuid-Holland) De waarde van het onteigende wordt mede bepaald door een voldoende reële verwachting over een bestemmingswijziging van het onteigende. Die verwachting kan bestaan als er een verwachte bestemmingswijziging is van omringende of aanliggende gronden. Dit geldt volgens de Hoge Raad ook als het onteigende geen onderdeel uitmaakt van een complex waartoe mede de omringende of aanliggende » Ga naar blogsite