Cassatieblog
147 keer gelezen

Geen formele rechtskracht boetebesluit bij onbevoegde bestuursrechter in beroepsprocedure

door MARIJSE NEUTEBOOM-KLINK 13-02-2014 bron: Cassatieblog HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:275 (La Linda N.V./Het Land Aruba) Arubaanse zaak. Een vordering die ertoe strekt dat de belastinginspecteur de bij een belastingaanslag opgelegde boete in onvoldoende mate heeft verminderd, stuit niet af op de leer van de formele rechtskracht, als de hoogste bestuursrechter zich onbevoegd heeft verklaard over de ambtshalve vermindering van de aanslag te oordelen. Dat de oorspronkelijke aanslag inmiddels formel » Ga naar blogsite