Cassatieblog
95 keer gelezen

Motiveringsdrempel alimentatiebeslissing niet gehaald; jaaroverzicht vernietigde alimentatiebeschikkingen

door FEMKE RUITENBEEK-BART 13-02-2014 bron: Cassatieblog HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:262  Het bestreden oordeel van het hof dat de vader onvoldoende inzicht in zijn financiële positie heeft gegeven, voldoet niet aan de minimale eis dat ook een beslissing over alimentatie ten minste zodanig dient te worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden – de hogere rechter daaronder begrepen – con » Ga naar blogsite