Stibbe Blog
91 keer gelezen

Wijziging Richtlijn Industriële Emissies (RIE) ten opzichte van IPPC: uitbreiding van IPPC-installaties in de afvalbranche

door REDACTIE STIBBE BLOG 06-02-2014 bron: Stibbe Blog De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 22 januari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:139) uitgelaten over de reikwijdte van de Richtlijn Industriële Emissies (“RIE”, ook wel aangehaald onder de Engelse afkorting “IED”) bij inrichtingen die met afvalstoffen werken. De uitspraak illustreert dat de RIE een grotere reikwijdte heeft dan de voorgaande IPPC-richtlijn. Met de RIE zijn er, zoals samengevat in de memorie van toelichting vo » Ga naar blogsite