Cassatieblog
147 keer gelezen

Geen hoger beroep tegen machtiging van bewindvoerder tot opheffing van huwelijkse voorwaarden

door MIRELLA PELETIER 04-02-2014 bron: Cassatieblog HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:160 Tegen een machtiging van een bewindvoerder ex art. 1:441 BW, strekkende tot opheffing van huwelijkse voorwaarden waarbij de rechthebbende partij is, staat geen hoger beroep open door de zoons van de rechthebbende met toekomstige, erfrechtelijke aanspraken. Zoons zijn noch op de voet van art. 798 lid 1 Rv, noch op de voet van art. 798 lid 2 Rv als belanghebbenden aan te merken. Inleiding Indien een meerderja » Ga naar blogsite