Boek9
56 keer gelezen

Nederlandse positie t.o.v. ontwerprichtlijn inzake bescherming van bedrijfsgeheimen

door REDACTIE BOEK9 30-01-2014 bron: Boek9 Kamerbrief betreffende nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie, Kamerstukken II 2013-2014, Kamerstuk 22112 nr. 1779."Nederland staat op hoofdlijnen positief ten opzichte van de richtlijn en acht het van belang dat aan de huidige versnippering binnen de EU op het punt van de bescherming van bedrijfsgeheimen een einde komt. Daarmee zal ook het Nederlands bedrijfsleven gediend zijn, doordat een geharmoniseer » Ga naar blogsite