Cassatieblog
102 keer gelezen

Beroep op opschortingsrecht wegens ondeugdelijkheid werkzaamheden ook mogelijk als werk nog niet is opgeleverd of zich leent voor herstel

door MARIJSE NEUTEBOOM-KLINK 23-01-2014 bron: Cassatieblog HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:95 Aan het inroepen van het opschortingsrecht vanwege de ondeugdelijkheid van reeds uitgevoerde werkzaamheden staat niet in de weg dat het werk nog niet is opgeleverd. Ook het gegeven dat de gebreken zich nog lenen voor herstel staat daaraan niet in de weg. Het opschortingsrecht strekt er immers toe druk uit te oefenen op de wederpartij zodat hij zijn tegenprestatie levert en heeft mede het karakter van zekerhe » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie