Cassatieblog
205 keer gelezen

Termijn voor parate executie van art. 58 Fw; binding curator aan erkenning pandrecht

door GIJSBRECHT NIEUWLAND 23-01-2014 bron: Cassatieblog HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2051 en ECLI:NL:HR:2013:2076 (Glencore/Curatoren Zalco; NB/Curatoren Zalco) (i) Wanneer de uitoefening van een pandrecht binnen een door de curator gestelde termijn (in redelijkheid) niet mogelijk blijkt, is de rechter-commissaris weliswaar bevoegd de termijn voor het uitoefenen van het pandrecht te verlengen, maar is hij daartoe niet verplicht. (ii) De binding van de curator aan een bij vaststellingsovereenko » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie