Cassatieblog
127 keer gelezen

Vergaande rechterlijke verantwoordelijkheid bij bevordering omgangsregeling

door FEMKE RUITENBEEK-BART 23-01-2014 bron: Cassatieblog HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:91 Het recht op omgang tussen ouder en kind is een fundamenteel recht. Slechts als zich een van de in art. 1:377a lid 3 BW opgesomde omstandigheden voordoet, kan een omgangsregeling worden ontzegd. Het gegeven dat de met gezag belaste ouder bezwaren heeft tegen omgang kwalificeert niet als een omstandigheid die tot ontzegging van de omgang kan leiden. De rechter is op grond van art. 8 EVRM gehouden zich in te s » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie