Ellen Timmer - juridische artikelen
98 keer gelezen

Barkhuysen: het is zaak dat er een herijking gaat plaatsvinden van het stelsel van rechtswaarborgen bij bestuurlijke sancties

door ELLEN TIMMER (JURIDISCHE ART.) 22-01-2014 bron: Ellen Timmer - juridische artikelen In een artikel van 20 januari jl. op NJBlog bepleit Tom Barkhuysen herijking van het het stelsel van rechtswaarborgen rondom bestuurlijke sancties. Hij is van mening dat de vraag of een sanctie al dan niet bestraffend is, niet meer doorslaggevend … Lees verder » Ga naar blogsite