AKD
953 keer gelezen

Het legesverbod na 1 juli 2013

door ANOUK HOFMAN 23-07-2013 bron: AKD Beschikt uw gemeente nog over een bestemmingsplan dat op grond van artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is vastgesteld en dat vóór 1 juli 2003 onherroepelijk is geworden? Dan is per 1 juli 2013 de bevoegdheid vervallen om leges te heffen terzake van na dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan (artikel 3.1 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)). De vraag » Ga naar blogsite