Cassatieblog
129 keer gelezen

Bevel tot inbewaringstelling in faillissementsprocedure moet voldoen aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

door FEMKE RUITENBEEK-BART 16-01-2014 bron: Cassatieblog HR 10 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:51 (mrs. Blokhuis en Smit q.q./verweerster) (1) Bij een voordracht tot inbewaringstelling van de gefailleerde (art. 87 Fw) treedt de rechter-commissaris op in zijn hoedanigheid van rechter en uit hoofde van zijn wettelijke taak. De rechter-commissaris kan daarom niet worden aangemerkt als een verzoeker of belanghebbende die het recht toekomt een rechtsmiddel in te stellen tegen de op diens voordracht gegeven be » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie