Dirkzwager Partner in kennis
108 keer gelezen

Tijdige verzending bezwaarschrift door verklaring van getuige

door KRISTY TILLEMAN 14-01-2014 bron: Dirkzwager Partner in kennis Een belanghebbende kan aan de hand van verklaringen van getuigen aannemelijk maken dat een bezwaarschrift of beroepschrift tijdig is verzonden. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 december 2013. Wettelijk kader De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift is zes weken (artikel 6:7 Awb). Het is van groot belang dat een bezwaar- of beroepschrift binnen die termijn word » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie