Cassatieblog
129 keer gelezen

Voor een ander afvullen van verpakkingen met een merk erop is geen merkgebruik

door SIKKE KINGMA 09-01-2014 bron: Cassatieblog HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057 (Refresco/Red Bull) Een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, maakt zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van art. 5 lid 1 sub b MRl kan worden verbo » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie