Bijzonder strafrecht weblog
22 keer gelezen

Toewijzing wrakingsverzoek: indruk gewekt dat de rechters op voorhand verzoekers niet in het door hun bepleite standpunt wilden volgen en zij daarbij geen acht wilden slaan op door verzoekers aangedragen bewijsstukken

door REDACTIE BIJZONDER STRAFRECHT WEBLOG 09-01-2014 bron: Bijzonder strafrecht weblog Rechtbank Noord-Holland 30 december 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:12994 In casu hebben de rechters het verzoek van verzoekers om het concept-proces-verbaal van een getuigenverhoor aan het procesdossier te mogen toevoegen afgewezen. In de nadien gegeven beschikkingen waarin de verzoeken tot opheffing/schorsing van de voorlopige hechtenis zijn afgewezen zijn de rechters ingegaan op het verweer dat de verzoekers (mede) hadden gebaseerd op het concept-pro » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteur



Van hetzelfde type organisatie