Stibbe Blog
284 keer gelezen

Schatkistbankieren verplicht voor decentrale overheden

door REDACTIE STIBBE BLOG 23-12-2013 bron: Stibbe Blog Op 1 januari 2014 treedt de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof, Stb. 2013, 531) in werking. Daarnaast is op 17 december 2013 de Wet verplicht schatkistbankieren (Stb. 2013, 530) in werking getreden. Hierna zullen beide wetten kort worden beschreven. Wet verplicht schatkistbankieren. Deze wet heeft tot gevolg dat gemeenten, provincies, plusregio’s, waterschappen en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen hun overtollige liquide mid » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie