Stibbe Blog
335 keer gelezen

De opmars van de bestuurlijke boete: sanctionering bij niet naleving subsidievoorschriften

door REDACTIE STIBBE BLOG 27-12-2013 bron: Stibbe Blog Op 1 juli 2013 is de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies geheel in werking getreden (“de Wet“). De Wet heeft weliswaar een beperkte inhoud maar potentieel grote gevolgen voor ontvangers van rijkssubsidies. De Wet introduceert namelijk een nieuwe sanctie. Wanneer een subsidieontvanger zijn meldingsplicht niet of niet tijdig is nagekomen, kan een (bestuurlijke) boete worden opgelegd. Dat betekent dat een subs » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie