Stibbe Blog
260 keer gelezen

Gemeentelijke en provinciale verordeningen moeten elektronisch bekend gemaakt worden vanaf 1 januari 2014

door REDACTIE STIBBE BLOG 31-12-2013 bron: Stibbe Blog Op 1 januari 2014 treedt een wijziging van artikel 139 Gemeentewet in werking. Deze wijziging heeft tot gevolg dat het gemeentebestuur algemeen verbindende voorschriften, zoals verordeningen, bekend moet maken in een elektronisch uitgegeven gemeenteblad. Voor het provincie- en waterschapsbestuur is een vergelijkbare bepaling opgenomen in artikel 136 Provinciewet respectievelijk artikel 73 Waterschapswet. Sinds 1 januari 2011 was het al verplicht » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie