Stibbe Blog
333 keer gelezen

De overheid beslist te laat… want het advies is er nog niet!

door REDACTIE STIBBE BLOG 03-01-2014 bron: Stibbe Blog Het komt veel voor: een burger of bedrijf doet een aanvraag om een vergunning of ander besluit, en de overheid kan daar pas op beslissen nadat een wettelijk voorgeschreven advies is verkregen. Denk aan het welstandsadvies, het planschadeadvies of het Bibob-advies. Wat nu te doen als de adviseur ruim de tijd neemt en de wettelijke beslistermijn overschreden dreigt te worden? Bij de invoering van de Wet dwangsom (die overheden dwingt tijdig op aanv » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie