Stibbe Blog
43 keer gelezen

Welke wetsvoorstellen moeten volgens het kabinet nog voor 1 juli in werking treden?

door REDACTIE STIBBE BLOG 16-03-2015 bron: Stibbe Blog Afgelopen vrijdag heeft de minister van Veiligheid en Justitie een overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen naar de Tweede en Eerste Kamer gezonden. Het betreft een overzicht van wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de eerste helft van 2015 (voor het zomerreces) door de Eerste en/of Tweede Kamer worden behandeld. In het overzicht wordt niet alleen aangegeven wanneer … Lees verder » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie