Stibbe Blog
12 keer gelezen

Salami-tactiek niet mogelijk om aan de Ladder te ontkomen, tien woningen geen stedelijke ontwikkeling?

door REDACTIE STIBBE BLOG 04-03-2015 bron: Stibbe Blog De Ladder voor duurzame verstedelijking moet worden toegepast als een ruimtelijk besluit voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Voor woningbouw ligt de “benedengrens” tot nu toe op 14 woningen. In een recente uitspraak oordeelde de Afdeling dat een bestemmingsplan dat tien woningen mogelijk maakt, als een nieuwe stedelijk ontwikkeling moet worden aangemerkt, omdat deze woningbouw onderdeel is van een groter woningbouwproject. … Lees verd » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie