Cassatieblog
157 keer gelezen

Niet-naleving vormvoorschriften beslagexploot leidt niet steeds tot nietigheid

door GIJSBRECHT NIEUWLAND 10-10-2013 bron: Cassatieblog HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3771 (Carrier Tanker/Ice Shipping) Op vormvoorschriften met betrekking tot beslagexploten is art. 66 lid 1 Rv van overeenkomstige toepassing. Ook de niet-naleving van die voorschriften leidt derhalve slechts tot nietigheid ingeval degene voor wie het exploot is bestemd, door het gebrek onredelijk is benadeeld in een belang dat door de geschonden norm wordt beschermd. Achtergrond en procesverloop De achtergrond » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie