Cassatieblog
110 keer gelezen

Gezag van gewijsde van een arbitraal vonnis en het tenietgaan van een vordering door verrekening

door REDACTIE CASSATIEBLOG 22-01-2015 bron: Cassatieblog HR 16 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:84 (Mr. Cnossen q.q. / Provincie Friesland) Het gezag van gewijsde van een arbitraal vonnis geldt alleen in een ander geding tussen dezelfde partijen of hun rechtverkrijgenden (art. 1059 jo. 236 Rv). In casu kan echter ook tussen partijen in dit geding uitgangspunt zijn, als bindend door arbiters in de rechtsverhouding van de betrokken partijen vastgesteld, dat de litigieuze vordering door verrekening is teniet » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie