Cassatieblog
160 keer gelezen

Proceskostenveroordeling provisionele eis in IE-zaak betreft slechts de extra kosten

door SIKKE KINGMA 03-10-2013 bron: Cassatieblog HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733 1. Als een provisionele eis in een IE-zaak dezelfde strekking heeft als de vordering in de hoofdzaak, moet de rechter bij de bepaling van de proceskosten gemaakt voor het verweer tegen de provisionele eis, onderzoeken welke extra kosten met dat verweer gemoeid zijn geweest, bovenop de kosten die toch al gemaakt moesten worden voor de hoofdzaak. 2. Wanneer sprake is van samenhangende vorderingen in conv » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie