De Clercq
116 keer gelezen

Het einde van de rechtszekerheid bij een "aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf?!"

door PER VAN DER KOOI 13-11-2014 bron: De Clercq Een na een gunningsbeslissing gesloten overeenkomst is in rechte vernietigbaar indien de aankondiging van de opdracht niet vooraf bekend is gemaakt (artikel 4.15 Aanbestedingswet 2012). Dit artikel is niet van toepassing indien de aanbestedende dienst van mening is dat de gunning zonder voorafgaande bekendmaking is toegestaan (bijvoorbeeld omdat het een 2b-dienst zonder grensoverschrijdend belang betreft), hij de aankondiging van het voornemen o » Ga naar blogsite