Cassatieblog
130 keer gelezen

No cure no pay-honorarium kan voor volledige vergoeding als buitengerechtelijke kosten in aanmerking komen

door REDACTIE CASSATIEBLOG 02-10-2014 bron: Cassatieblog HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2797 (X/Stichting Scheper Ziekenhuis) Het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting indien het heeft gemeend dat art. 6:96 lid 2 onder b en c BW geen grondslag biedt voor een kostenberekening voor buitengerechtelijke kosten op basis van een no cure no pay-afspraak tussen de gelaedeerde en een rechtsbijstandverlener. Indien het hof van oordeel is geweest dat daarvoor in dit geval geen grondslag bestond » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie