Cassatieblog
130 keer gelezen

Zorgplicht ter controle van de juistheid van een strafrechtelijke aangifte in een vreemde taal

door REDACTIE CASSATIEBLOG 25-09-2014 bron: Cassatieblog HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2740 (1) Het hof heeft kunnen oordelen dat eiser onzorgvuldig heeft gehandeld door een onjuist gebleken aangifte in een taal die hij niet machtig was te ondertekenen zonder te (laten) onderzoeken of de inhoud daarvan overeenstemde met hetgeen hij wilde verklaren. (2) Voor toekenning van smartengeld wegens aantasting van de eer van een beschuldigde partij is niet vereist dat derden van de beschuldigingen kenni » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie