Cassatieblog
194 keer gelezen

Beklamelcriterium; slechtere zekerheidspositie impliceert nog geen schade bij schuldeiser

door REDACTIE CASSATIEBLOG 11-09-2014 bron: Cassatieblog HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627 (RCI Financial Services B.V./verweerder) Voor bestuurdersaansprakelijkheid wegens het aangaan van een onbetaald gebleven en onverhaalbaar gebleken schuld namens de vennootschap, is vereist dat de bestuurder bij het aangaan van de verbintenis wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de schuldeiser als gevolg van het niet nakomen van de verplichting door de vennootschap schade zou lijden (HR 6 okto » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie