Cassatieblog
142 keer gelezen

Onmiddellijke voorzieningen in het enquêterecht

door REDACTIE CASSATIEBLOG 10-09-2014 bron: Cassatieblog HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1651 en ECLI:NL:HR:2014:1652 (Novero) (1) Voor het al dan niet treffen van onmiddellijke voorzieningen ex art. 2:349a BW geldt geen ander beoordelingskader indien nog geen onderzoeker is benoemd (maar wel reeds een onderzoek is bevolen). (2) Indien de OK een tijdelijke bestuurder of commissaris heeft benoemd, is het niet aan de OK, maar aan die tijdelijke bestuurder of commissaris om binnen de grenzen van zijn tak » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie