Cassatieblog
119 keer gelezen

Maatstaf beoordeling verzoek deskundigenbenoeming bij oplegging jeugdbeschermingsmaatregel

door REDACTIE CASSATIEBLOG 10-09-2014 bron: Cassatieblog HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632 (X/De Raad voor de Kinderbescherming) Een voldoende concreet en terzake dienend verzoek tot toepassing van art. 810a lid 2 Rv, dat feiten en omstandigheden bevat die zich lenen voor een onderzoek door een deskundige, zal in beginsel moeten worden toegewezen indien de rechter geen feiten of omstandigheden aanwezig oordeelt op grond waarvan moet worden aangenomen dat toewijzing van het verzoek strijdig is m » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie