Cassatieblog
119 keer gelezen

Hoge Raad verduidelijkt Spaanse Villa-arrest

door REDACTIE CASSATIEBLOG 10-09-2014 bron: Cassatieblog HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628 In geval van onrechtmatig handelen bij de taakvervulling als bestuurder van een vennootschap, is deze bestuurder slechts persoonlijk aansprakelijk voor de schade die de wederpartij lijdt ten gevolge van wanprestatie of een onrechtmatige daad van de vennootschap als die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Soms grijpt de Hoge Raad een zaak aan om een eer » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie