Cassatieblog
8 keer gelezen

WSNP: toetsingskader hoger beroep, schending hoor en wederhoor, betrokkenheid r-c in hoger beroep

door REDACTIE CASSATIEBLOG 22-01-2020 bron: Cassatieblog HR 13 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1948 In WSNP-zaken dient de rechtbank in haar hoedanigheid van hogerberoeprechter de beslissingen van de rechter-commissaris in volle omvang te toetsen. Het is de rechter-commissaris niet toegestaan om in de beroepsprocedure tegen zijn beschikking die beslissing van commentaar te voorzien of te verduidelijken, of zich uit te laten over tegen die […] » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie