Cassatieblog
156 keer gelezen

Toepassing maatstaf art. 203 Fw

door REDACTIE CASSATIEBLOG 07-08-2014 bron: Cassatieblog  HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1630 Voor de beantwoording van de vraag, of van voorrang als bedoeld in art. 203 Fw sprake is indien de schuldeiser zich beroept op een voorrangsrecht naar buitenlands recht, moet – gelet op het doel en de strekking van art. 203 Fw – worden beoordeeld of dat recht naar dat buitenlandse recht een voorrangspositie oplevert en of de aan dat recht te ontlenen voorrangspositie naar inhoud of strekking kan worden gelij » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie