Bijzonder strafrecht weblog
493 keer gelezen

Forfaitaire vergoeding ex art 89 Sv behelst alléén de immateriële schade

door REDACTIE BIJZONDER STRAFRECHT WEBLOG 01-08-2014 bron: Bijzonder strafrecht weblog Rechtbank Limburg 8 juli 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:6799 Het verzoekschrift strekt tot het toekennen van een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 8.555 voor de immateriële schade die de verzoeker stelt te hebben geleden ten gevolge van ondergane verzekering en voorlopige hechtenis; € 6.054,90 voor de inkomsten die de verzoeker stelt te hebben gederfd ten gevolge van ondergane verzekering en voorlopige hechtenis; € 424,25, dan wel € » Ga naar blogsite