De Clercq
107 keer gelezen

Medezeggenschap, pauzes en Arbo

door ERNST VAN WIN 30-07-2014 bron: De Clercq In het FD van vandaag wordt melding gemaakt van het voorgenomen besluit van de HEMA betaalde pauzes te schrappen.OR en vakorganisaties verzetten zich tegen deze maatregel, omdat deze er toe zou leiden, dat de werknemers twee tot vier uurextra per week zouden moeten werken voor hetzelfde geld. Zonder in dit geschil te willen treden(want dat kan moeilijk aan de hand van een krantenbericht) valt op, dat niet gerefereerd wordtaan de gevolgen op gron » Ga naar blogsite

Van dezelfde auteurVan hetzelfde type organisatie